Privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: www.semanasantatorrent.com, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de JUNTA CENTRAL GARMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT.

Aquestes dades únicament seran cedits a aquelles entitats que siguen necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

JUNTA CENTRAL GARMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, i derogant l’antiga LOPD, la nova Llei orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (*LOPDGDD).L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d’email a: secretaria@semanasantatorrent.com o en l’adreça: Ramiro De *Maeztu, 14, C.P. 46900 – Torrent (València).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a mantindre’ls actualitzats, comunicant els canvis a JUNTA CENTRAL GARMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teues dades personals?

En JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT, tractarem les teues dades personals recaptades a través del Lloc web: www.semanasantatorrent.com, amb les següents finalitats:

Donar compliment de les obligacions, comercials, laborals, corporatives i comptables de l’empresa.

Prestar els seus serveis d’acord amb les necessitats particulars dels clients, amb la finalitat de complir els contractes subscrits per aquesta.

Enviament d’informació comercial i butlletins sobre nous serveis oferits en la web i del sector.

Enviar informació promocional via electrònica.

Facilitar la informació sol·licitada per l’usuari a través del formulari de contacte.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça anteriorment indicada.

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aqueixes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial o no sol·licites la seua supressió i durant el termini pel qual pogueren derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teues dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT, els termes i les condicions de la qual es posaran a la teua disposició en tot cas, de manera prèvia a una eventual contractació.

El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teua disposició la present política de privacitat, que després de la lectura d’aquesta, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilites les teues dades o ho faces de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la teua sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer alié a JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT, excepte obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari incloga fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del *RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la *LSSI

JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (*LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per a identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a la disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requerisca. La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que es disposa en la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual www.semanasantatorrent.com

JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know-how” i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.semanasantatorrent.com i els serveis oferits en aquest, així com dels programes necessaris per a la seua implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.semanasantatorrent.com sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers llocs a la seua disposició per JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT, encara sent gratuïts i/o de disposició pública.

JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la duració d’aquests.

Per a tota actuació que excedisca del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es poguera produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seua.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT i, en particular de:

La utilització que resulte contrària a les lleis espanyoles o que infringisca els drets de tercers.

La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT, resulte violent, obscé, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulnere drets de la propietat intel·lectual de tercers.

La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests.

La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà a JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT per les despeses que generara la imputació de JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT en alguna causa la responsabilitat de la qual fóra atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D’igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver sigut suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferits, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT, quan aquesta pèrdua siga imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut siga deguda a causes atribuïbles a JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT.

Comunicacions comercials

En aplicació de la *LSSI. JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagueren sigut sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes.

En el cas d’usuaris amb els quals existisca una relació contractual prèvia, JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT sí que està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de JUNTA CENTRAL GERMANDATS SETMANA SANTA DE TORRENT que siguen similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seua identitat, podrà sol·licitar que no se li faça arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.

REV: 20.0211

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

aceptar