Trobada Nacional de Confraries

La 33 Trobada Nacional de Confraries tindrà lloc finalment a Lleó entre el 9 i el 12 de setembre de 2021. Així ho ha decidit la Junta Major, ratificant la proposta emanada de la comissió organitzadora de la Trobada.

Encara que, inicialment, estava prevista la seua celebració per a el mes vinent de setembre, la conjuntura derivada de la pandèmia de la covid-19 va obligar al seu ajornament el passat 21 de maig. I, després de ser estudiades diferents possibilitats, es va optar per evitar la coincidència en el temps amb l’IV Congrés Internacional de Confraries i Germanors que acollirà Màlaga a la fi de setembre de 2021, procurant així el major èxit possible per a la Trobada, perquè no són pocs els confrares de tota Espanya que participaran en totes dues convocatòries.

Així, després de ser consultades les autoritats eclesiàstiques i civils pertinents, les confraries que podrien veure afectats els seus actes ordinaris, i havent obtingut el preceptiu plàcet de la Comissió Nacional de les Trobades de Confraries, la comissió organitzadora de la Trobada lleonesa va elevar al ple de la Junta Major la proposta de celebració del 9 al 12 de setembre de 2021, que no va comptar amb opinió en cap contra, quedant, per tant, aprovada i fixada com a definitiva en el calendari.

La Junta Major de la Setmana Santa de León

León, 26 de juny de 2020

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

aceptar