Declaració d’Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana

L’Agència Valenciana del Turisme de data 19 de juny de 2009, mitjançant la qual s’informa favorablement
la concessió de l’esmentada distinció, de conformitat amb el que es disposa en els articles 3.1 c), 7.1 i 9.1 del Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, regulador de les Declaracions de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d’Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, resol:


Atorgar el títol honorífic de Festa d’Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana per a les celebracions constitutives de la “Setmana Santa” de Torrent (València).

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

aceptar