Casa Museu de la Setmana Santa

El dia 6 d’abril de 2003 va ser beneïda i inaugurada la nostra Casa Museu.

La Casa Museu de Setmana Santa. es fruit de molts anys d’interés, esforç i dedicació. Està dotada de vida i dinamisme. La seua nau central de més de 1400 m2. estan ubicats els passos per orde cronològic a la Passió. Disposa de 600 m2. Destinats a sales de juntes, saló d’actes multiús, oficines, servicis, arxiu, etc. Tot això davall el marc d’un modern i funcional edifici, considerada actualment com a Col·lecció Museogràfica de la Comunitat Valenciana.

S’ha establit un torn d’obertura al públic rotatiu de Germandats, encarregades de la vigilància i obertura de l’edifici durant tot l’any. Es concerten visites de grups escolars, associacions o grups de particulars que així ho requerixen, complint, d’esta manera, un doble objectiu: mostrar els nostres passos, alguns d’ells de gran qualitat i bellesa, i efectuar al mateix temps, una labor catequista.

El nostre agraïment a l’equip sacerdotal de l’Arxiprestat de la Mare de Deu del Pópul, per la seua ferma voluntat de dur a terme el projecte. Tampoc hem d’oblidar el suport rebut d’entitats privades i institucions públiques. Sense ser les úniques, cal destacar a la Caixa Rural de Torrent i la Caixa d’Estalvis del Mediterrani, que no van dubtar ni un instant a brindar-nos el seu suport, així com el nostre Exmo. Ajuntament de Torrent, en la màxima autoritat del qual, Sr. D. Juan Jesús Ros, hem trobat un amic que ens ha orientat i animant en tot moment.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

aceptar