Junta Central Hermandades de Semana Santa - Torrent

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Festa Interés Turístic Comunitat Valenciana

La Culminació de totes les celebracions de la nostra Setmana Santa té lloc el Diumenge de Gloria, dia en què la cristiandat sencera rememora la victòria de Jesucrist sobre la mort i la seua Resurrecció.
Les primeres notícies que posseïm de la nostra població respecte d’esta commemoració festiva, ens fan retrocedir a principis del segle XVII. Per orde rotatori, la Reina ix cada any d’una germandat distinta, la qual s’encarrega de fer-li l’escolta corresponent.
El significat d’esta representació posseïx dos caràcters. Per a les autoritats eclesiàstiques té el sentit d’un ángel, que anuncia davant de la Mare de Déu, la Resurrecció del Salvador; per a altres, té un sentit històric, ja que es vol en esta figura la representació fidedigna de la Virreina de València, Germana de Foix, qui en alguna ocasió en el segle XVII presidia esta celebració i que deixà estipulat que cada any una donzella torrentina hauria de fer de reina en este acte.


En l’actualitat es fa tot un cerimonial. La reina ix davant de la Mare de Déu de Mont Sió, porta l’estendard de l’Al·leluia acompanyada per dos cambreres i els patges que s’encarreguen d’ajudar-la a portar la capa, mentres que el sacerdot que va darrere de Jesús Ressuscitat porta la palma. En el moment de l’Encontre s’intercanvien ambdós objectes, es col·loca l’estendard en la mà de la imatge del Crist Ressuscitat, mentres la reina pren la palma fins a l’església de l’Assumpció de Nostra Senyora on se celebra l’Eucaristia de la Resurrecció.

 

Cal destacar este dia de Resurrecció el muntatge enmig de la plaça de la anomenada carxofa, de la qual ja tenim notícia des de la mitat del segle pas- sat. Des del seu interior, en el moment de l’Encontre, es desprenen nombrosos paperets que, de diferents colors, contenen les anomenades al·leluies, composicions en forma de poesia que en to satíric denuncien fets o perso- natges de la població o lloen les excel·lències juvenils de la reina i de les cambreres. També solien col·locar-s’hi alguns coloms i pardals que quan s’obria, eixien volant.
La ciutat de Torrent és la capital de la comarca de l’Horta Sud, el segon municipi més poblat de la província de València i el quint de la Comunitat Valenciana amb 80.000 habitants. Està ubicada a 6 quilòmetres de València i a 15 del mar. És una ciutat que te els avantatges de les ciutats (bones comunicacions, servicis, comerços,...) i els dels pobles (un trànsit raonable, tranquil·litat, veïnatge,...) i que disposa d’espais verds de gran valor com són el Vedat i la serra Prenxisa, a pocs minuts del centre urbà.
A més de les festes majors, destaquen les festes de Setmana Santa, durant les quals es poden contemplar nombroses tradicions exclusives d’esta ciutat.

 

 

 

Festa Interés Turístic Comunitat Valenciana


Newsflash

En los medios de comunicación se repite hasta la saciedad que la Iglesia está alejada de la realidad del mundo, de los tiempos, del lenguaje y de las costumbres de las gentes. Se anuncian con estadísticas y estudios demoscópicos la crisis y la falta de fieles como de vocaciones sacerdotales. Pero sin dejar de valorar estas cifras y datos, no hay que olvidar que la Iglesia no aparece entre los problemas más graves de los españoles, y sí, por ejemplo, la clase política; para un 20% de la población los políticos son el tercer problema. Por tanto, el problema no es única y exclusivamente de la Iglesia. La cuestión está que en el mundo en el que hoy vivimos se ha instalado un sentimiento de vértigo y riesgo en el que la prisa nos impide reflexionar y valorar lo verdaderamente importante, aquello de lo que no se puede prescindir. Y es ahí donde la Iglesia tiene mucho que decir. A pesar de los ataques que viene sufriendo y que siempre sufrirá, tenemos que decir con humildad, pero con rigor y conocimiento de causa, que la Iglesia está donde nadie quiere estar. ¿Somos conscientes del papel que está ejerciendo la Iglesia en nuestros días, tanto en colegios, comedores sociales, centro de inmigrantes o en prisiones? Y los cristianos, ¿estamos dispuestos a seguir este legado? ¿Hemos comprendido lo que significa entenderse como seguidores de Cristo? ¿Somos y seremos capaces de transmitir y vivir la esperanza que Cristo nos anuncia en estos tiempos que parece diluirse la misma idea de Dios? En definitiva ¿nos convertiremos las cristianos en la voz de los sin voz?