Junta Central Hermandades de Semana Santa - Torrent

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Reina del Encuentro 2016

 

Carmen Verdet Artés
Reina del Encuentro y Ángel de Resurrección 2016

0031

 

Fa tan sols un any estava sentada escrivin.la meua carta de salutació com a nova Reina de l’Encontre i podria dir que va ser ahir. Estava nerviosa, preocupada perquè tot ixquera bé. I en canvi ara em plena d’emoció recordar el increible any que he vixcut.

En ell he conegut molta gent. La gent del poble que m’ha envoltat i en què m’he sentit com una autèntica rei­na. És molt bonic quan es valora l’es­forç i les tradicions que fan cada dia més gran la Setmana Santa de Torrent.

Gràcies a la Junta Central de Ger­mandats per brindar-me l’oportunitat de cumplir el meu somni, sobre tot al seu president, Jose Vicente Yago Mora, amb qui m’he sentit molt acollida en tot moment.

Gràcies a la meua germandat, el Sant Sepulcre, per concedir-me el privi­legi de formar part de la seua història.

A les meues cambreres, Amparo Fabià Pascual i Amparo Martínez Puig. Una tan correcta i fina, l’altra tan extro­vertida i graciosa, juntes heu sigut l’ale­gria de cada vegada que m’heu acom­panyat. Gràcies a la vostra família per estar sempre quan ho he necessitat i per haver format este meravellós equip.

Per si amb vosaltres no tenia prou, uns angelets vestits de blanc varen en­dolçar el dia i hem varen acompanyar com autèntics patges, gràcies a ells i a les seues famílies.

Al Germà Major Suprem, Pepe Co­nejeros Lorente. Aquest ha sigut un any molt especial per als dos i per això vuic donar-te les gràcies a tu i a la teua famí­lia, sempre atenta i disposta a ajudar.

Ara done pas a la meua família. Ca­dascú de vosaltres heu ajudat a com­plir el somni de qui ens ha inculcat esta passió per la Setmana Santa, mon pare Francisco Verdet Carratalá. Gràcies a tots per fer aquest any possible.

Per últim, donar-li la meua enhora­bona a Gema Torrent Medina, espere que tingues un any inolvidable per a tu i per als qui t’envolten. Vos anime a viure la Setmana Santa del 2017 amb fe i alegria.

 

 

Festa Interés Turístic Comunitat Valenciana


Newsflash

En los medios de comunicación se repite hasta la saciedad que la Iglesia está alejada de la realidad del mundo, de los tiempos, del lenguaje y de las costumbres de las gentes. Se anuncian con estadísticas y estudios demoscópicos la crisis y la falta de fieles como de vocaciones sacerdotales. Pero sin dejar de valorar estas cifras y datos, no hay que olvidar que la Iglesia no aparece entre los problemas más graves de los españoles, y sí, por ejemplo, la clase política; para un 20% de la población los políticos son el tercer problema. Por tanto, el problema no es única y exclusivamente de la Iglesia. La cuestión está que en el mundo en el que hoy vivimos se ha instalado un sentimiento de vértigo y riesgo en el que la prisa nos impide reflexionar y valorar lo verdaderamente importante, aquello de lo que no se puede prescindir. Y es ahí donde la Iglesia tiene mucho que decir. A pesar de los ataques que viene sufriendo y que siempre sufrirá, tenemos que decir con humildad, pero con rigor y conocimiento de causa, que la Iglesia está donde nadie quiere estar. ¿Somos conscientes del papel que está ejerciendo la Iglesia en nuestros días, tanto en colegios, comedores sociales, centro de inmigrantes o en prisiones? Y los cristianos, ¿estamos dispuestos a seguir este legado? ¿Hemos comprendido lo que significa entenderse como seguidores de Cristo? ¿Somos y seremos capaces de transmitir y vivir la esperanza que Cristo nos anuncia en estos tiempos que parece diluirse la misma idea de Dios? En definitiva ¿nos convertiremos las cristianos en la voz de los sin voz?